Logo
FORSIDE
PRESSEARKIV
BILDEARKIV
SØK I ARTIKLER
PRESSEBILER
MITSUBISHI.NO
INT.PRESSESIDE
HJEMMESIDE OVERSIKT KONTAKT OSS FIRMA
BRANN- OG REDNINGSPERSONELL FÅR MITSUBISHI-OPPLÆRING I HÅNDTERING AV ELBIL

7.11.2011:


Brann- og redningsetaten i Asker & Bærum får opplæring
Teknisk personale fra den norske Mitsubishi-importøren har nylig drevet utstrakt opplæring i håndtering av elektriske kjøretøy på ulykkessteder. Brann- og redningsmannskap fra alle kanter av landet er nå godt rustet til denne typen situasjoner.


Elbilen er på vei inn i nordmenns hverdag i stadig større grad, også for alle de som til enhver tid sørger for vår sikkerhet, i det daglige og ved ulykker. Derfor er det et reelt behov for å ruste opp alt slikt personell til å kunne utøve trygg håndtering av kjøretøy med høy spenning, eksempelvis ved ankomst til ulykkessted.

Per Einar Strand i teknisk avdeling hos MMC Norge AS har den siste tiden vært med på å gjennomføre opplæring av brannmannskap, ambulansepersonell, politi og bilbergingspersonell, og uttaler følgende: «Takknemligheten er stor blant deltakerne i forhold til hva vi forteller dem om sikkerhet, sikkerhetsutstyr og trygg håndtering av i-MiEV ved skader og ulykker. Disse etatene er «positiviteten selv» og ønsker å motta denne typen informasjon, slik at de kan ha en trygg arbeidssituasjon i møte med en slik bil.»

Svend Erik Håland hos forhandleren Motor Forum i Sandnes har også vært involvert i prosjektet og bekrefter at det har vært en suksess: «Samtlige ansatte i redningstjenesten var imponert over at vi hadde invitert til et slikt kurs. Vi har fått en høy stjerne hos dem, siden de føler at vi ikke bare tenker salg, men også tar vare på deres sikkerhet under redningsoppdrag.»

Så langt har rundt 300 personer deltatt på denne typen kurs, blant annet fra Brann- og Redningsetaten i Asker & Bærum, Sotra, Sør-Rogaland og Sør-Trøndelag, samt Norsk Luftambulanse. Sistnevnte har også hatt ansvaret med å distribuere Personrednings- og bergingsmanualen , som er utarbeidet for prosjektet, ut til de enkelte etatene i Norge. Viking Redningstjeneste, vår samarbeidspartner på MAP-systemet – Mitsubishi Assistance Program, har også hatt en rolle i dette.

I nesten alle tilfellene har den lokale Mitsubishi-forhandleren vært representert under opplæringen, noe som gir deltakerne en lokal kontaktperson de kan forholde seg til i etterkant.

Kontakt:
Maya B. Vedeld / Informasjonskonsulent – Motor Gruppen
(+47) 23 37 61 00 / 45 87 18 70
- mbv@motorgruppen.no


Vedlegg:
  Brann- og redningspersonell i i-MiEV-opplæringKontakt: Maya Boutroue Vedeld, Tlf: 23376100, Mobil: 45871870